Ryzyko zawodowe

Autor zdjęcia: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

Ocena ryzyka zawodowego nie zawsze jest łatwym do wykonania przedsięwzięciem. Jak bowiem w konkretny sposób ocenić ryzyko zawodowe w przypadku osób, które z jednej strony spędzają znaczna większość swojego czasu po prostu siedząc przy biurku, z drugiej jednak strony zdarza się, iż spędzają długie godziny w terenie? Innymi słowy wycena ryzyka zawodowego czy to architekta, czy projektanta, czy też zarządcy budynku i inspektora zarządu do łatwych nie należy. Więcej, czasami zadanie to wydaje się być niewykonalne. Więcej

Ubezpieczenie związane z odpowiedzialnością zawodową

Autor zdjęcia: danielfoster437

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, osoby wykonujące określone zawody, zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Obowiązek ten określony został przez ustawy i rozporządzenia, właściwe dla poszczególnych rodzajów aktywności zawodowej i działalności. Więcej

Wysokość składki na ubezpieczenie OC zawodowe

Autor zdjęcia: Street matt

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie zawodowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej (więcej pod linkiem: https://iexpert.pl/). Część osób robi to dobrowolnie, inni zobligowani są do tego przepisami prawa. O tym, jaką składka zostanie odprowadzona, decyduje ubezpieczający się. Określona jest jednak minimalna wysokość ubezpieczenia dla poszczególnych zawodów, co przekłada się na wysokość odprowadzanej z tego tytułu składki. Więcej

« Starsze wpisy